Wirtualne biuro Wrocław, wirtualny adres Wrocław

Zadzwoń do nas! 793 739 739

Zmiana danych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

« Powrót do bloga

Zmiana danych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga poprawnego wypełnienia odpowiednich formularzy oraz załączników.

W przypadku błędnego dobrania bądź uzupełniania dokumentów możemy otrzymać zarządzenie o zwrocie wniosku bądź uzupełnieniu braków. Poniżej przedstawiam informacje jakie formularze i dokumenty należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego przy zmianie danych w spółce. W ramach jednej opłaty sądowej możemy dokonań jednej lub wielu zmian danych w ramach spółki.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Szybko, tanio i profesjonalnie przygotujemy dla Ciebie wszelkie zmiany potrzebne do aktualizacji danych w KRS.

tel.: +48 793 739 739


Zmiana Umowy spółki z o.o.

Formularze:

 • KRS-Z3
 • W zależności od zmian również inne formularze np. KRS-ZM – przy zmianie przedmiotu działalności, KRS-ZK przy zmianie sposobu reprezentacji)

Załączniki:

 • Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (NZW) o zmianie umowy spółki (w formie aktu notarialnego)
 • Tekst jednolity umowy, uzupełniony o paragrafy, które zostały dodane/zamienione lub usunięte (niekoniecznie w formie aktu notarialnego – wystarczy forma pisemna podpisana przez Zarząd)
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Można również przyjąć całkowicie nowy tekst jednolity umowy w formie aktu notarialnego.

Opłata:

 • 350,00 zł 

Zmiana siedziby spółki (zmiana miasta)

Formularze:

 • KRS-Z3

Załączniki:

 • Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (NZW) o zmianie siedziby(miasta) spółki (w formie aktu notarialnego)
 • Tekst jednolity umowy ze zmienioną siedzibą spółki (niekoniecznie w formie aktu notarialnego – wystarczy forma pisemna podpisana przez Zarząd)
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłata:

 • 350,00 zł 

Zmiana adresu spółki (bez zmiany miasta)

Formularze:

 • KRS-Z3

Załączniki:

 • Uchwała o zmianie adresu spółki
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłata:

 • 350,00 zł

Zmiana nazwy spółki

Formularze:

 • KRS-Z3

Załączniki:

 • Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (NZW) o zmianie nazwy spółki (w formie aktu notarialnego)
 • Tekst jednolity umowy, ze zmienioną nazwą spółki (niekoniecznie w formie aktu notarialnego – wystarczy forma pisemna podpisana przez Zarząd)
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłata:

 • 350,00 zł (250,00 zł opłata sądowa oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Formularze:

 • KRS-Z3
 • KRS-ZE

Załączniki:

 • Umowa zbycia udziałów poświadczona notarialnie
 • Lista wspólników
 • Oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem
 • Lista adresów do doręczeń osób uprawnionych do powoływania zarządu
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłata:

 • 350,00 zł 

Zmiana przedmiotu działalności ( jeżeli umowa spółki obejmuje dane PKD):

Formularze:

 • KRS-Z3
 • KRS-ZM
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłata:

 • 350,00 zł

Dodanie nowego przedmiotu działalności( jeżeli umowa spółki nie obejmuje danego PKD):

Formularze:

 • KRS-Z3
 • KRS-ZM

Załączniki:

 • Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (NZW) o poszerzeniu PKD (w formie aktu notarialnego)
 • Tekst jednolity umowy, uzupełniony o dodane w uchwale PKD (niekoniecznie w formie aktu notarialnego – wystarczy forma pisemna podpisana przez Zarząd)
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłata:

 • 350,00 zł

Zmiana Zarządu

Formularze:

 • KRS Z3
 • KRS ZK

Załączniki:

 • Uchwała o powołaniu/odwołaniu członków zarządu/prezesa
 • Nazwiska, imiona, adresy członków zarządu
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji prezesa/członka zarządu
 • Oświadczenie o adresie do doręczeń członków zarządu
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłata:

 • 350,00 zł

Powołanie albo odwołanie prokurenta

Formularze:

 • KRS Z3
 • KRS ZL

Dokumenty do załączenia

 • Protokół z posiedzenia Zarządu o powołaniu/odwołaniu prokurenta
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji prokurenta
 • Oświadczenie o adresie do doręczeń prokurenta
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłaty

 • 350,00 zł

Zawieszenie działalności

Formularze

 • KRS-Z62

Załączniki:

 • Uchwała Zarządu o zawieszeniu działalności

Opłata:

 • Wniosek o rejestrację zawieszenia działalności spółki w KRS jest wolny od opłat

Wznowienie działalności

Formularze

 • KRS-Z62

Dokumenty do załączenia

 • Uchwała Zarządu o wznowieniu działalności

Opłata:

 • Wniosek o rejestrację zawieszenia działalności spółki w KRS jest wolny od opłat

Utworzenie oddziału

Formularze:

 • KRS Z3
 • KRS ZA

Dokumenty do załączenia

 • Protokół z posiedzenia Zarządu o powołaniu oddziału
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłaty

 • 350,00 zł 

Podwyższenie kapitału zakładowego

Formularze:

 • KRS Z3
 • KRS ZE

Dokumenty do załączenia

 • Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (NZW) o podwyższeniu kapitału zakładowego (w formie aktu notarialnego, gdy stanowi zmianę umowy spółki)
 • Oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym- w formie aktu notarialnego,(niewymagane w przypadku podwyższenia ze środków spółki – 260 KSH) (w formie aktu notarialnego)
 • Oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zostały w całości wniesione (niewymagane w przypadku podwyższenia ze środków spółki – 260 KSH),
 • Lista wspólników
 • Kopia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG

Opłaty

 • 350,00 zł 

Zmiana danych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać wykazana w odpowiednich formularzach i załącznikach. Prawidłowe dobranie i wypełnienie formularzy jest gwarancją uzyskania zmian aktualizacyjnych w KRS. Przy najmniejszym błędzie wniosek spotka się z odmową wpisu bądź Wnioskodawca zostanie poproszony o uzupełnienie informacji.

Jeżeli jednak masz wątpliwości odnośnie prawidłowego wypełnienia formularzy i załączników zgłoś się do nas. Szybko, tanio i profesjonalnie przygotujemy dla Ciebie wszelkie zmiany potrzebne do aktualizacji danych w KRS.

Wirtualne biuro

Wirtualne biuro i adres we Wrocławiu. Oferujemy usługi wirtualnego biura, adresu do rejestracji firmy, obsługi korespondencji. Idealne rozwiązanie dla Przedsiębiorców potrzebujących adresu firmowego w centrum miasta. Sprawdź i zamów pakiet dla siebie.

więcej

Sprzedaż i rejestracja spółki

Spółki zoo, gotowe spółki na sprzedaż. Rejestracja spółek zoo, sprzedaż spółek. Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie sprawnej obsługi spółek i potrzeb przedsiębiorców. Oferujemy czyste spółki dla celów szybkiego uruchomienia działalności.

więcej

Dział prawny

Porady prawne Wrocław, obsługa prawna firm. Nasz dział prawny zajmuje się pomocą prawną, reprezentacją prawną Klientów, obsługą dokumentacji spółek, przygotowywaniem pism, sprawdzaniem umów oraz doradztwem.

więcej

Biura rachunkowe

Biuro rachunkowe Wrocław, usługi księgowe. Pełna księgowość firm i obsługa kadrowo podatkowa przedsiębiorców. Gwarantujemy rzetelność i biznesowe podejście. Obsługujemy i doradzamy firmom najkorzystniejsze rozwiązania.

więcej

Kontakt

Tel.: +48 793 793 793
Napisz e-mail

Zobacz gdzie jesteśmy

ul. Wita Stwosza 16
50-148 Wrocław
NIP 897 179 57 79

Zobacz na mapie O Tutaj